Đại diện Bộ Ngoại giao và trường Đại học kinh tế chính trị London đã ký bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên trong đào tạo cán bộ.

Ngày 20/10, tại London, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và trường Đại học kinh tế chính trị London (LSE) đã ký bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên trong việc đào tạo cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học. Theo thỏa thuận, LSE sẽ xem xét tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ ngoại giao Việt Nam với nội dung chủ yếu liên quan đến ngoại giao kinh tế; đào tạo nâng cao cho các cán bộ ngoại giao cấp cao của Việt Nam; hỗ trợ Học viện Quan hệ quốc tế trong các chương trình giảng dạy. Hai trường cũng sẽ tiến hành trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên. Về công tác nghiên cứu khoa học, LSE sẽ hỗ trợ Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao trong các chương trình nghiên cứu về chiến lược ngoại giao và chính sách công; trợ giúp tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô, luật biển, luật quốc tế, biên giới-lãnh thổ, tài chính-ngân hàng. Hằng năm, LSE sẽ xem xét lên chương trình đưa các giáo sư và học giả sang Việt Nam tham gia giảng dạy và trao đổi học thuật với các học giả Việt Nam về các vấn đề chính trị và quốc tế, đồng thời hỗ trợ cho các chuyên gia của Việt Nam sang thăm LSE để nghiên cứu và trao đổi thông tin. Bản ghi nhớ được ký nhân chuyến thăm Vương quốc Anh và Ireland của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải./. (TTXVN/Vietnam+)