Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam là quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận HYCOS từ Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Gốc

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo quốc gia về lộ trình chuyển giao các chức năng chủ chốt của Ủy hội sông Mê Công, nhằm bảo đảm phát triển bền vững Lưu vực sông Mê Công, bảo đảm an ninh tài nguyên nước, lương thực và bảo vệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam.

Theo đó, tháng 1-2012, Việt Nam sẽ là quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận các trạm quan trắc thủy văn của Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công (HYCOS) từ Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/167746/Default.aspx