Tại cuộc họp báo thường niên của Cục Du lịch Macau (MGTO) ngày 14/01/2009, người phụ trách MGTO, ông Joao Manuel Costa Auntunes nhận xét Việt Nam là một trong những thị trường du lịch tiềm năng của Macau. Chi tiết