(NLĐ) - Tại Vientiane -Lào, hội nghị ba bên và song phương cấp bộ trưởng lần thứ 11 về phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia đã kết thúc thành công vào ngày 16-11.

Theo TTXVN, trong 2 ngày 15 và 16-11, hội nghị đã đánh giá lại tình hình tệ nạn ma túy và việc triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy giữa 3 nước lần thứ 10 tại Campuchia, đồng thời thảo luận về công tác trao đổi thông tin, xác định các phương pháp tiếp cận và các biện pháp để tiếp tục mở rộng hợp tác kiểm soát ma túy dọc theo biên giới chung giữa 3 nước. Hội nghị đã đề nghị Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hiệp Quốc (UNODC) tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua các dự án tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy tại khu vực biên giới 3 nước.