Việt Nam mong muốn là cầu nối của 45 thành viên ASEM

QĐND - Ngày 27-4, Bộ Ngoại cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng Giáo dục ASEM trong hai ngày 14 và 15-5-2009 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 ngày 25 và 26-5-2009...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.56614.qdnd