Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam nên sớm đưa ra mức giới hạn an toàn đối với melamine

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - WHO yêu cầu khi ban hành quyết định, Bộ Y tế cần đưa ra nguyên tắc tuyệt đối cấm hành vi cho melamine vào thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào và quy định cần có giới hạn trong từng thời kỳ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=115574