Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực xây dựng hòa bình

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc, các chủ thể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27/4 tổ chức Phiên họp Cấp cao về Tài chính cho Xây dựng hòa bình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Abdullah Shaid. Phiên họp nhằm thảo luận các biện pháp bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các báo cáo viên và các nước khẳng định tầm quan trọng của cấu trúc xây dựng hòa bình Liên Hợp Quốc, với trọng tâm là Ủy ban Xây dựng Hòa bình Liên Hợp Quốc (PBC) và Quỹ Xây dựng Hòa bình Liên Hợp Quốc (PBF).

Các bên cũng chia sẻ ý kiến cho rằng hoạt động xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc hiện đang gặp nhiều thách thức như mức độ gia tăng và phức tạp của các cuộc xung đột, tác động của đại dịch COVID-19, trong khi nguồn tài chính dành cho Quỹ Xây dựng Hòa bình Liên Hợp Quốc và các hoạt động xây dựng hòa bình còn rất hạn chế.

Phiên họp Cấp cao về Tài chính cho Xây dựng hòa bình

Phiên họp Cấp cao về Tài chính cho Xây dựng hòa bình

Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Volker Turk và một số nước kêu gọi cộng đồng quốc tế hưởng ứng đề xuất của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về đa dạng hóa nguồn đóng góp tài chính cho Quỹ Xây dựng Hòa bình Liên Hợp Quốc, tìm kiếm các nguồn mới từ khu vực tư nhân, qua đó góp phần đảm bảo tài chính bền vững cho xây dựng hòa bình. Một số nước cũng đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho phép phân bổ 100 triệu USD hàng năm cho Quỹ Xây dựng Hòa bình Liên Hợp Quốc từ nguồn ngân sách của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định xây dựng hòa bình là hoạt động quan trọng của Liên Hợp Quốc. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần duy trì ưu tiên đối với các nỗ lực xây dựng hòa bình, ngăn ngừa xung đột và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó phải tính tới trình độ phát triển, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi nơi.

Các quốc gia cũng cần tiến hành các biện pháp thúc đẩy hòa giải và thống nhất, thông qua đối thoại bao trùm với sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm nguồn lực hiệu quả cho các tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục đóng góp có ý nghĩa vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm nguồn lực hiệu quả cho các tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục đóng góp có ý nghĩa vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc, các chủ thể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình.

Trên cơ sở đó, Đại sứ khuyến nghị cộng đồng quốc tế hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về cam kết hỗ trợ phát triển không chính thức cho các nước bị ảnh hưởng của xung đột cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực xây dựng hòa bình./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-nhan-manh-tam-quan-trong-cua-cac-no-luc-xay-dung-hoa-binh-post940193.vov