Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam - Những công trình hiện đại trên dấu vết của bánh xích xe tăng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Từ những vùng đất in hằn dấu vết của bánh xích xe tăng nay đã mọc lên những công trình hiện đại. Tất cả những thay đổi này dường như đang biến Việt Nam trở thành một thánh đường của những tín ngưỡng mới:

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=39789