Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam nỗ lực cải thiện ngành y tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu và Thị trường (R&M - Research and Markets) cho biết Việt Nam đang cố gắng giải quyết tình trạng quá tải trong bệnh viện.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=118596