Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam nỗ lực đổi mới giáo dục đại học

Ưu tiên đổi mới giáo dục đại học theo hướng tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế đang là một trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239722/Default.aspx