Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam quyết tâm, chủ động thực hiện các cam kết tại COP26

Việt Nam quyết tâm, chủ động thực hiện các cam kết tại COP26, trong đó có cam kết đưa mức phát thải ròng về '0' vào năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu

Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu tổ chức mới đây.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt "tư tưởng phải thông, nhận thức phải thống nhất, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn và hành động phải quyết liệt để triển khai bằng được các cam kết".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là chương trình rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch 5 năm, 10 năm về phát triển đất nước nhanh và bền vững để đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và 2045. Nội dung trên cũng phù hợp với chương trình tái cơ cầu nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp với xu thế của thế giới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Dù khó khăn đang nhiều hơn thuận lợi nhưng phải quyết tâm triển khai bởi Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề và lớn nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ ngành, địa phương phải có cách tiếp cận tổng thể, toàn diện, rà soát, bổ sung hoàn thiện thể chế, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực về tài chính, về công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh nghiệm quản lý. Nhu cầu của Việt Nam đưa ra phải phù hợp với khả năng của các đối tác, nhất là về tài chính, công nghệ, quản lý.

Về lộ trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình của bộ, ngành mình và phải hoàn thành trong quý I/2023; trong đó, tập trung xử lý 8 vấn đề quan trọng.

Cụ thể đó là: tập trung chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; giảm phát thải khí nhà kính; giảm khí metan trong sản xuất, khuyến khích và phát triển ô tô chạy điện, trồng và phát triển rừng; vật liệu xây dựng phải phù hợp với phát triển xanh, bền vững; tăng cường truyền thông để toàn dân vào cuộc và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cùng với yêu cầu đẩy nhanh Quy hoạch Điện VIII, ngay trong quý II/2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu sẽ xem xét và thống nhất chương trình tổng thể, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược với quyết tâm cao và mục tiêu lớn của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là vấn đề quan trọng với Việt Nam - một nước đang phát triển, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu, nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; cùng với hơn 100 quốc gia tham gia cam kết giảm phát thải metan toàn cầu vào năm 2030; cùng 140 quốc gia tham gia tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng 48 quốc gia tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; cùng 150 quốc gia tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu.

PV