Việt Nam sẵn sàng hợp tác bảo vệ quyền trẻ em

Gốc
Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với hệ thống Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, Phát biểu tại cuộc thảo luận tại Ủy ban Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 về đề mục "Thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em", đại sứ cũng.nhấn mạnh với tình hình thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay, vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em. Đại sứ Bùi Thế Giang đánh giá cao những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em trên toàn thế giới nhưng cũng chia sẻ lo ngại trong báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tình trạng lao động trẻ em, bạo lực nhằm vào trẻ em - đặc biệt trong tình hình xung đột, tệ phân biệt đối xử và nạn buôn bán trẻ em cũng như số lượng cao trẻ em là nạn nhân của HIV/AIDS, ma túy... trên toàn cầu. Đại sứ nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em chỉ có thể đạt được nếu giải quyết thành công các vấn đề như hòa nhập vấn đề thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em vào hệ thống luật pháp cũng như chính sách và chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Bên cạnh đó cần đạt được nhận thức chung khẳng định giáo dục là giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ và thúc đẩy bền vững các quyền của trẻ em và ưu tiên cải thiện chăm sóc y tế cho trẻ em./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới