Việt Nam sẽ đẩy lùi lạm phát trong một vài tháng tới

Hanoinet- Đó là nhận định mà ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á, đồng Chủ tịch Diễn đàn đưa ra chiều qua 1-7, sau khi Diễn đàn các thị trường mới nổi chính thức bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=72502