Ngày 22.10, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - cho biết: tại Hội nghị hồ tiêu quốc tế tổ chức ở Malaysia từ ngày 29.10-2.11, Việt Nam sẽ chính thức được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu thế giới (IPC).