Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam sẽ sớm giải phóng mù lòa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống mù lòa toàn quốc, cho biết Việt Nam đang xây dựng kế hoạch "Phòng chống mù lòa" có định hướng đến năm 2009 và dài hơn nữa nhằm sớm trở thành một trong những nước giải phóng mù lòa cho tất cả những người bị khuyết tật về mắt.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/169097