Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam sẽ sớm giải quyết bệnh mù lòa

Gốc

Việt Nam đang xây dựng kế hoạch "Phòng chống mù lòa" có định hướng đến năm 2009 và dài hơn nữa nhằm sớm trở thành một trong những nước giải phóng mù lòa cho tất cả những người bị khuyết tật về mắt.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250997/Default.aspx