(Toquoc) - Dự báo trên do các chuyên gia kinh tế của UNDP đưa ra được xem là tin vui đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhưng song song với điều này là những lo ngại về áp lực lạm phát cao, nhập siêu gia tăng và mức thâm hụt tài khoản vãng lai cao.