Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

KTĐT -“Cam kết cho vay của ADB hàng năm đã tăng từ 250 - 300 triệu USD lên hơn 1 tỷ USD trong giai đoạn 2007 - 2010.

ADB hiện đang là một thành viên tích cực trong nhóm 6 ngân hàng phát triển trong hài hòa hóa thủ tục ODA và hỗ trợ cải thiện tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA tại Việt Nam”. Đó là những đánh giá tại buổi “Tọa đàm Tham vấn về đánh giá Chương trình Hỗ trợ Quốc gia” của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dành cho Việt Nam giai đoạn 1999 – 2008, được tổ chức cuối tuần qua. Thống đốc Ngần hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Giàu bày tỏ mong muốn, thời gian tới ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 10 năm tới (2010 - 2020). Lãnh đạo ADB cho biết, ADB cũng như các nhà tài trợ quốc tế đều nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực để đảm bảo sử dụng có hiệu quả không chỉ các khoản vay từ ADB mà còn cả vốn ODA và các nguồn hỗ trợ khác của các đối tác phát triển. ADB cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa. Chương trình/Dự án với tổng số vốn khoảng 5,5 tỷ USD, trong đó 28 Dự án với tổng số vốn là 1,5 tỷ USD đã kết thúc giải ngân. Các dự án, chương trình phát triển do ADB tài trợ cho Việt Nam chủ yếu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, cải cách chính sách và tăng cường thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. Bên cạnh các chương trình, dự án được ADB tài trợ từ nguồn vốn ADF (nguồn vốn ưu đãi), ADB còn tài trợ cho Việt Nam từ nguồn vốn OCR (nguồn vốn vay theo lãi suất thị trường). V.Bảo

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=12&newsid=162576