ND - Đoàn nghệ sĩ dân ca Việt Nam gồm 18 thành viên từ ngày 3 đến 8-10, tham dự Liên hoan dân ca quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc.