Việt Nam  tham gia Triển lãm Mỹ nghệ phẩm lưu giữ ở Trung Quốc

Gốc
ND-  "Triển lãm Mỹ nghệ phẩm lưu giữ của các sứ quán nước ngoài ở Trung Quốc" lần thứ ba, vừa khai mạc tại Viện Bảo tàng Thủ đô ở Bắc Kinh.

Tin nóng

Tin mới