Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam: thị trường đang lên

Gốc

Báo cáo mới nhất của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers cho biết tăng trưởng kinh tế cùng với những cải cách của hệ thống luật pháp là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường bấ động sản ở Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110979&sub=55&top=38