Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam-thị trường đồ chơi trẻ em đầy tiềm năng

Với tổng số dân khoảng 85 triệu người, trong đó tỷ lệ trẻ 0 - 14 tuổi chiếm tới 36%, Việt Nam đang được xem là thị trường tiềm năng cho ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269074/Default.aspx