Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam thu hút gần 1,27 tỷ USD vốn ODA

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã thu hút được gần 1,27 tỷ USD vốn viện trợ phát triển chính thức, trong đó vốn vay đạt trên 1,2 tỷ USD, còn lại là vốn việc trợ không hoàn lại.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246483/Default.aspx