Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm nay, có thể thu hút 36-38 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, mở cửa biên giới đường bộ có thể tác động đến việc thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam.