Việt Nam tiến hành điều tra tự vệ thương mại đối với tôn màu nhập khẩu

Gốc
Tin từ Bộ Công Thương ngày 7-7 cho biết: Bộ này đã ban hành quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu.

Cụ thể, ngày 24-5, Cục Quản lý cạnh tranh (QCLT) đã nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của đại diện cho nhóm các doanh nghiệp sản xuất tôn trong nước, bao gồm: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á. Sau khi xét thấy đơn yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật, quyết định điều tra tự vệ thương mại đã được đưa ra.

Các mặt hàng thuộc diện điều tra bao gồm tôn lạnh màu; tôn kẽm màu; tôn đen màu ở dạng cuộn, tấm băng hoặc cán sóng với các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Sau quyết định này, Bộ Công Thương cũng chính thức ra khuyến cáo các doanh nghiệp trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cần lưu ý về khả năng biện pháp tự vệ tạm thời sẽ được áp dụng căn cứ Điều 20 của Pháp lệnh về tự vệ.

V.H.

Tin nóng

Tin mới