Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam trong bối cảnh tầm nhìn phát triển mới

'Sống trong 'một thế giới mới và khác' với nguồn lực mới, hệ nhu cầu mới, cấu trúc mới, hệ thống giá trị mới mang tới những cơ hội cũng như rủi ro mới… đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam - nền kinh tế đi sau, có độ mở kinh tế cao. Do đó, buộc hệ thống cấp ủy, chính quyền từ trung ương tới địa phương, nhất là các đại biểu HĐND phải có sự đổi mới tư duy, chiến lược nhằm ra những quyết sách đúng, trúng, kịp thời' - GS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ với các tân đại biểu dân cử tại Lớp Bồi dưỡng trực tuyến kiến thức kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 14.10.

Theo GS.TS. Trần Đình Thiên, mục tiêu tổng quát về chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 là đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa … đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu năm 2025 là nước đang phát triển theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (4.700 – 5.000 USD), kinh tế số 20% (GDP). Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao (GDP tăng trưởng 6,7 – 7%/ năm, GDP/người đạt khoảng 7.500 USD. Theo đó, cần sớm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Các đại biểu HĐND tham gia chương trình tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Vĩnh Long

Ảnh: Tùng Dương

Tùng Dương , Hoàng Yến

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-trong-boi-canh-tam-nhin-phat-trien-moi-omhz560b11-64593