Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam ủng hộ Iraq phát triển bền vững

Gốc

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, cho rằng Iraq cần tiếp tục giải quyết những vấn đề cấp thiết về an ninh, nhân đạo, tái thiết và hòa giải dân tộc.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/262083/Default.aspx