Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Việt Nam - Uzbekistan hợp tác về kinh tế

Gốc

ND - Tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về triển vọng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Uzbekistan.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125811&sub=82&top=45