Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác lao động

Gốc
Hai bên tập trung thảo luận về cơ chế gửi, nhận chuyên gia Việt Nam sang làm việc tại Lào; thỏa thuận những nội dung hợp tác giữa hai bộ về lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội.

Tin nóng

Tin mới