Ngày 4/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác của Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (Ngân hàng CHDCND Lào) về nội dung phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tại buổi làm việc, NHNN khẳng định sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm với đoàn về việc phòng chống rửa tiền của Việt Nam trong những năm qua. Cùng với đó, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cũng đã trao đổi với đoàn công tác Ngân hàng CHDCND Lào một số nội dung cụ thể liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam…