Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng GDP ổn định

Gốc
Ngày 6-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Theo đó, tăng trưởng GDP tại các nước đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ chậm lại trong năm 2014, tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục giữ ở mức ổn định và đạt mục tiêu 5,8% của Chính phủ nếu kết quả kinh tế ba tháng cuối năm tốt lên. WB cũng khuyến cáo,Việt Nam cần thực hiện quyết liệt hơn kế hoạch tái cấu trúc kinh tế khu vực doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng. Có như vậy, tăng trưởng kinh tế mới được cải thiện hơn trong những năm tới.

PV

Tin nóng

Tin mới