(DĐDN) Sắp tới, máy móc, dây chuyền, thiết bị đã qua sử dụng và có công nghệ lạc hậu từ nước ngoài sẽ khó có “cửa” để lọt vào Việt Nam vì phải đối mặt với một bức “tường rào” mới rất vững chắc.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát đi thông tin cảnh báo về việc Trung Quốc công bố loại bỏ một số lượng rất lớn (2.255) doanh nghiệp lạc hậu. Bộ này cũng dự báo về khả năng những doanh nghiệp bị loại bỏ này sẽ mang hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất lạc hậu sang đầu tư tại Việt Nam.

Thông tin về 2.255 doanh nghiệp lạc hậu của Trung Quốc đã được công bố công khai trên các trang website, cơ quan thông tấn, báo chí. Các cơ quan chức năng liên quan đến quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu dễ dàng truy cập để nắm bắt thông tin. Tuy nhiên, những doanh nghiệp làm ăn phi pháp luôn có lắm “chiêu” để qua mặt cơ quan chức năng. Nếu số máy móc, thiết bị, dây chuyền của 2.255 doanh nghiệp Trung Quốc được đưa vào Việt Nam thì sẽ mang lại những khoản lợi ích không nhỏ cho một số đối tượng nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến môi trường và tác động xấu đến quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Một “hàng rào” bảo vệ đang được Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng để ngăn chặn việc doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam những máy móc, công nghệ lạc hậu, đó là: đưa máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu vào Danh mục hàng hóa nhóm 2, phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu; ban hành tiêu chuẩn quy định máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đủ điều kiện nhập khẩu (Ví dụ: máy mới không quá 5 năm kể từ ngày sản xuất đến ngày nhập khẩu; máy đã qua sử dụng không quá 3 năm kể từ ngày sản xuất đến ngày nhập khẩu, tương tự như hạn chế ô tô đã qua sử dụng; máy móc có mức tiêu hao nhiên liệu không vượt quá 5% so với thiết kế tương tự tiêu chí về độ ồn, khí thải v.v…).

Tô Thành