Việt Nam xuất siêu sang EU

Trong 9 năm qua, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với EU đạt trên 76 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang EU 50,4 tỷ USD và nhập từ EU 26,1 tỷ USD.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/4/112473.cand