Hanoinet - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc sẽ ký với Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba tại Hà Nội vào chiều mai 31/3, ngày cuối cùng trong năm tài chính 2008 của Nhật (tài khóa của Nhật Bản bắt đầu vào 1/4 và kết thúc vào 31/3 năm sau).