Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN': Vai trò của cấp ủy, chính quyền ngày càng giảm

Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN': Vai trò của cấp ủy, chính quyền ngày càng giảm

Đó là một trong những nhận định được đưa ra tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt...

18 liên quan

Saigon Co.op lan tỏa tinh thần hàng Việt tới hàng chục triệu người Việt

Saigon Co.op lan tỏa tinh thần hàng Việt tới hàng chục triệu người Việt

Trong suốt 10 năm đồng hành cùng Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', Liên hiệp Hợp...

18 liên quan

Ưu tiên dùng hàng Việt tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước

Ngày 2/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Người Việt Nam ưu tiên...

18 liên quan

Đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế

Sáng 2/8, Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên...

18 liên quan

'Cuộc vận động cần phải tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sáng tạo và thiết thực hơn nữa'

'Cuộc vận động cần phải tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sáng tạo và thiết thực hơn nữa'

Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã khẳng định như vậy tại Hội...

18 liên quan

'Giật mình khi thương hiệu, siêu thị lớn bị nước ngoài thôn tính'

'Hội nhập quốc tế, nhưng làm sao người Việt Nam phải chiếm lĩnh thị trường bán lẻ. Người nước ngoài vào phải...

18 liên quan

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong tiêu dùng hàng Việt

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' đã...

18 liên quan

Tâm thế mới

Hàng Việt đang chiếm 90% tại các siêu thị và hơn thế nữa, sự phát triển của hàng Việt, việc ưu tiên dùng hàng...

18 liên quan

Người tiêu dùng hài lòng khi lựa chọn hàng Việt

Ngày 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người...

18 liên quan