VietABank chuẩn bị phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu

Gốc
VietABank cho biết, sẽ phát hành thêm hơn 17 triệu cổ phần để tăng vốn. Cụ thể, VietABank sẽ phát hành từ thặng dư vốn cổ phần 10.812.020 cổ phần (tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 349), phát hành 6.257.960 cổ phần từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ thực hiện quyền là 10.000 : 202).

VietABank chuẩn bị phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Ngày chốt danh sách cổ đông là 11/12/2015.

Tổng số cổ phần đang lưu hành của VietA Bank hiện nay là 309,8 triệu cổ phần, tương ứng vốn điều lệ ở mức 3.098 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành đợt này trên tổng số cổ phiếu của Ngân hàng ở mức 5,51%. ĐHCĐ thường niên năm 2015 của VietA Bank đã thông qua kế hoạch tăng vốn từ 3.098 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng trong năm 2015.

Thùy Vinh

Tin nóng

Tin mới