Ngày 14/03/2009, Ngân hàng TMCP Việt Á tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên tại Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đại Hội đã diễn ra với sự tham dự của các Cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc và trưởng đại diện các đơn vị của...