VIETABANK và ngân hàng phát triển Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về việc cấp vay vốn và bảo lãnh vay vốn

Gốc
Để tạo điều kiện trao đổi thông tin và phát triển bền vững, ngày 16/03/2009, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã kí thỏa thuận với Ngân hàng Phát Triển Việt Nam (VDB) về việc cấp vay vốn và bảo lãnh vay vốn.

Tin nóng

Tin mới