Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VietBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.780 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4592/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, MCK: VBB, UPCoM).

Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên đến 5.780 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên đến 5.780 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc VietBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.003 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

NHNN yêu cầu Vietbank thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Vietbank thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietBank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022 với tỷ lệ 21%. Tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III đến IV/2022. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VietBank sẽ tăng thêm 1.003 tỷ đồng, từ mức 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

NHNN yêu cầu VietBank thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Vietbank thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VietBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định.

Trong năm 2022, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2021; tổng tài sản đạt trên mức 130.000 tỷ đồng, lọt top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Nhà băng này cũng lên kế hoạch mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản cả về chất và lượng, kiểm soát nợ quá hạn dưới mức 3,5% tổng dư nợ theo quy định.

Quang Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vietbank-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-5780-ty-dong-5691290.html