Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa điều chỉnh phí và tăng hạn mức giao dịch chuyển tiền dành cho khách hàng cá nhân trên kênh VCB-iBÚnking.

Cụ thể, hạn mức chuyển tiền tối đa đối với một khách hàng cá nhân trong một ngày tăng từ mức 100 triệu đồng lên mức 300 triệu đồng/ngày (gấp ba lần); hạn mức chuyển tiền tối đa cho một giao dịch đối với giao dịch chuyển tiền cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam cũng tăng từ mức 50 triệu đồng lên mức 100 triệu đồng/giao dịch (gấp hai lần). Đồng thời, Vietcombank sẽ áp dụng đồng loạt mức phí 3.300 đồng (đã bao gồm VAT) đối với các giao dịch chuyển tiền tới tài khoản cá nhân/tổ chức tại Vietcombank qua kênh VCB-iBÚnking.

Hỗ trợ 100% kinh phí dự án mô hình tổ chức xã hội nông thôn mới

Liên bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, có hiệu lực thi hành từ 1-2-2014.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện dự án mô hình tổ chức xã hội nông thôn mới; dự án mô hình thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trong đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn mới; hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện dự án mô hình quy hoạch, kiến trúc nông thôn mới; hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thực hiện dự án mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa...

Nam Định nợ đọng thuế gần 274 tỷ đồng

Năm 2013, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã ban hành 31.883 lượt văn bản thông báo nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị có nợ đọng thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Đồng thời làm việc với 185 doanh nghiệp nợ đọng, thu thập xác minh thông tin 441 doanh nghiệp, ban hành 65 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền cưỡng chế là 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến hết tháng 12-2013, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn nợ gần 274 tỷ đồng tiền thuế, tăng 4% so với nợ đọng tại thời điểm cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân của tình trạng này là do hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế đều gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh, không có khả năng thanh toán số nợ đọng thuế hoặc nộp được số nợ đọng nhưng lại để nợ mới phát sinh.

PV