Vietcombank không thuộc diện buộc phải bán lại nợ xấu cho VAMC

Gốc
(NDHMoney) Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,2% trong Quý 1/2013 xuống 2,7% trong Quý 2/2013 nhờ đẩy mạnh dự phòng và xử lý nợ xấu, do đó VCB không bị buộc phải bán lại nợ xấu cho VAMC.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất của Vietcombank giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2.600 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 2.700 tỷ đồng), tương đương 47% mục tiêu cả năm. Theo dự báo của các chuyên gia CTCP Chứng khoán Bản Việt, nhuận trước thuế 2013 của ngân hàng là 5.602 tỷ đồng, giảm 2,8% so với năm 2012.

Thu nhập lãi giảm 10% do tỷ lệ lãi biên giảm và tăng trưởng tín dụng âm. Các nguồn thu ngoài lãi đạt kết quả khá tích cực, trong đó thu nhập từ phí dịch vụ tăng 18% và từ kinh doanh ngoại tệ tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến việc đầu tư vào các ngân hàng khác, VCB dự kiến sẽ tăng vốn đầu tư vào Ngân hàng Quân đội, đồng thời thoái dần vốn khỏi Eximbank. Hiện nay VCB đang nắm giữ 9,7% cổ phần tại MBB và 8,2% tại Eximbank.

Huy động tăng nhưng tín dụng tiếp tục giảm

Tính từ đầu năm đến cuối tháng sáu, tín dụng giảm 1,5%. Trong đó, tín dụng cho cá nhân tăng 3,3% và tín dụng cho doanh nghiệp giảm 2,2%. Tín dụng bằng đồng nội tệ tăng 5% và tín dụng bằng ngoại tệ giảm 17%.
Trong tháng bảy, tín dụng tăng trở lại với tăng trưởng tín dụng âm 0,2% so với đầu năm. Tính chung cả năm, VCB giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% so với năm 2012. Lãi suất cho vay bằng đồng nội tệ trung bình là 11%/năm, và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ là 4,5%/năm.

Tăng trưởng huy động đạt 3,4% tính từ đầu năm đến cuối tháng sáu. Huy động từ cá nhân và từ doanh nghiệp tăng lần lượt 5,5% và 9,5%. Huy động bằng tiền đồng và ngoại hối tăng lần lượt 2,2% và 6,4%. Lãi suất huy động trung bình bằng đồng nội tệ là 7,2% và bằng ngoại hối là 1,5%.

Tỷ lệ tín dụng/nợ giảm xuống 75% trong 6 tháng đầu năm 2013 từ mức 85% trong năm 2012 do huy động tăng trưởng mạnh hơn tín dụng và ngân hàng đầu tư vào trái phiếu nhiều hơn là cho vay.

Dự phòng mạnh giúp giảm tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,2% trong Quý 1/2013 xuống 2,7% trong Quý 2/2013 nhờ đẩy mạnh dự phòng và xử lý nợ xấu, do đó VCB không bị buộc phải bán lại nợ xấu cho VAMC. VCB ước tính tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng 1 điểm phần trăm lên khoảng 3,7% nếu Thông tư 02 được áp dụng.

Tin nóng

Tin mới