NHTMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) vừa công bố ước tính lợi nhuận năm 2008 đạt 3.350 tỉ đồng.