(NDH) Ngày 4/3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương. Trong đó, Vietcombank sẽ tài trợ 1.700 tỷ đồng phục vụ cho các dự án điện theo chủ trương của Chính phủ.

Đại diện Vietcombank và đại diện EVN NPC ký thỏa thuận hợp tác

Theo Thỏa thuận, hai bên cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực. Bản Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để EVN NPC, Vietcombank và các đơn vị thành viên triển khai các giao dịch cụ thể.

Ngay trong khuôn khổ Lễ ký, Sở giao dịch Vietcombank và EVN NPC đã ký kết Hợp đồng tín dụng khung trị giá 1.700 tỷ đồng phục vụ cho các dự án 220kV, 110kV cấp bách, các dự án đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của NPC theo chủ trương của Chính phủ.

Trên cơ sở Hợp đồng tín dụng khung này, Sở giao dịch Vietcombank và EVN NPC sẽ ký các hợp đồng tín dụng để tài trợ các nhu cầu vay vốn của EVN NPC.

Thu Trang - Người Đồng Hành