BizLIVE - Lợi nhuận trước dự phòng của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2014 đạt 7.533 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch năm 2014 và tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2013.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Ngày 03/10/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh các tháng cuối năm 2014.

Theo kết quả công bố, trong 9 tháng 2014, huy động vốn từ nền kinh tế (bao gồm cả vay bảo hiểm xã hội) tại thời điểm 30/9/2014 của Vietcombank đạt 390.117 tỷ đồng, tăng 17,67% so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch cả năm.

Tín dụng tăng trưởng cao hơn bình quân ngành với dư nợ cho vay tính đến 30/9/2014 đạt 300.324 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm.…

Đến tháng 9/2014 dư nợ cho vay lĩnh vực ưu tiên chiếm khoảng 40% tổng dư nợ tín dụng.

Lợi nhuận trước dự phòng của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2014 đạt 7.533 tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch năm 2014 và tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, ngân hàng chỉ ra còn một số tồn tại như: Thu hồi nợ dự phòng, nợ bán cho VAMC dù tăng mạnh nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra; Tăng trưởng tín dụng chưa thực sự ổn định, bền vững; Thị phần thanh toán quốc tế đã được cải thiện nhưng mức phục hồi thấp chưa đạt mục tiêu đề ra; Một số dự án xây dựng cơ bản, dự án nâng cao năng lực quản trị tiến độ triển khai còn chậm…