(NLĐ)- Ngân hàng Công thương VN (tên giao dịch mới là Vietin Bank) cho biết đã xây dựng xong lộ trình tổng thể về cổ phần hóa và được Chính phủ chấp thuận cấp bổ sung vốn điều lệ gần 4.000 tỉ đồng