Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,1% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank: 9 thang dat 5.194 ty dong loi nhuan - Anh 1

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của VietinBank đạt 901.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ cho vay đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 16,2%; tiền gửi của khách hàng đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cuối năm 2015; danh mục đầu tư đạt 227.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, VietinBank tăng cường công tác quản trị rủi ro, chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng lộ trình tuân thủ chuẩn mực Basel II. Tính đến 30/9/2016, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,86% dư nợ cho vay khách hàng, ở mức thấp nhất toàn ngành.

Hồng Dung