(ATPvietnam.com) -Sở GDCK Tp HCM thông báo bán tiếp 282.743 cổ phần của Ngân hàng Công thương Việt Nam.