Vietinbank sẽ bán tiếp gần 300.000 cổ phần cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá cổ phần ngày 25/12/2008...