VietinBank bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao

Gốc
VietinBank vừa công bố quyết định thành lập và kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức tại Trụ sở chính, cùng các quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc khối.

Các ông bà được bổ nhiệm nhận Quyết định và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo VietinBank

Cụ thể, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ra Quyết định thành lập Khối Pháp chế và Tuân thủ VietinBank và quyết định kiện toàn mô hình tổ chức Khối Quản lý rủi ro VietinBank.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp để giữ chức Giám đốc Khối Quản lý rủi ro VietinBank; ông Phùng Duy Khương - Hàm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán lẻ thôi giữ chức Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị quyết định điều động, bổ nhiệm:

- Ông Đàm Hồng Tiến - Giám đốc VietinBank Chương Dương giữ chức vụ Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank;

- Ông Lê Duy Hải - Phó Giám đốc VietinBank Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank;

- Bà Đặng Thị Việt Hà - Trưởng Phòng Chế độ Chính sách Tín dụng và Đầu tư, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ kiêm Trưởng Phòng Quản lý Tuân thủ VietinBank;

- Ông Nguyễn Huy Quang - Trưởng Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư VietinBank.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng quyết định điều động bổ nhiệm các ông/bà:

- Đỗ Trọng Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng VietinBank giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký HĐQT VietinBank;

- Ngô Xuân Hải - Trưởng Phòng Bán hàng và Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh vốn và Thị trường giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (QLKTTC) VietinBank;

- Vũ Trung Thành - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank giữ chức vụ Quyền Giám đốc VietinBank Chương Dương;

- Vũ Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch, đại diện 100% vốn VietinBank tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank;

- Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng Phòng QLKTTC giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank;

- Lê Việt Nga - Phó Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Phó Phòng QLKTTC VietinBank;

- Phạm Bảo Khuê - Quyền Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro VietinBank;

- Nghiêm Thị Loan - Phó Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành giữ chức vụ Phó Phòng Chế độ Kế toán VietinBank;

- Trần Hương Ly - Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI và Nguồn vốn quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức Phó Phòng Hỗ trợ tín dụng, Khối Vận hành VietinBank.

Trước đó, Vietinbank đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu ông Lê Đức Thọ, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và giao quyền Tổng Giám đốc cho ông Trần Minh Bình (Phó Tổng Giám đốc) kể từ ngày 31/10/2018. Đồng thời, cho thôi nhiệm vai trò phụ trách Hội đồng quản trị của ông Cát Quang Dương từ ngày 31/10/2018.

Lê Phương/BNEWS/TTXVN