VietinBank đang chờ sự phê duyệt từ phía chính phủ về việc bán 44,22 triệu cổ phần cho các cổ đông trong nước trong kế hoạch cổ phần hóa của mình.